+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Staf
Pelajar
Pelawat
DIPLOMA PASCASISWAZAH GUAMAN SYARIE DAN KEHAKIMAN (N/0421/7/0001(PA15607)07/27)

Syarat Kemasukan

  • Lulus Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) dalam bidang syariah atau Pengajian Islam (Syariah) atau yang setara dengan purata Mata Nilaian Gred Kumulatif (PNGK) minimum 2.50 atau yang setara dengannya seperti yang diterima oleh Senat UnIPSAS; ATAU
  • Lulus Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) dalam bidang Undang-undang atau yang setara dengan PNGK minimum 2.50 atau yang setara dengannya seperti yang diterima oleh Senat UnIPSAS; ATAU
  • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) dalam bidang Syariah atau Undang-undang atau yang setara dengannya tetapi tidak mencapai PNGK 2.50 boleh diterima masuk tertakluk kepada minimum 3 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan; ATAU
  • Kelayakan yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Tempoh Pengajian

SEPENUH MASA :
Tempoh Minimum 1 Tahun
Tempoh Maksimum 3 tahun

SEPARUH MASA :
Tempoh Minimum 2 Tahun
Tempoh Maksimum 4 tahun

Yuran Pengajian

Jumlah Keseluruhan: RM 13,050.00

Loading...