+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube

JABATAN SYARIAH

Tenaga Pengajar

En. Mohd Saifuddin Bin Abdul Karim 
( Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang )

Kelayakan Akademik :
– Master of Business Law, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2014
– LLB, UIA, 2001.
– Bidang Kepakaran : Business Law
Email : saifuddin@unipsas.edu.my

En. Abdul Halim Bin Abdul Karim
( Ketua Jabatan Syariah dan Undang-Undang )
Kelayakan Akademik :
– Sarjana Pengajian Islam, OUM, 2019
– Sarjana Muda Syariah Islamiah, Universiti Al-Azhar Damanhur Mesir, 2009
Email : abdhalim@unipsas.edu.my

Dr Rabie Mohamad Mohamad Abdelrahman
Kelayakan Akademik :
– Ijazah Doktor Falsafah dalam  Fiqh al-‘Am, Universiti  Al-Azhar, 2010
– Ijazah Sarjana dalam al-Fiqh al-‘Am,  Universiti al-Azhar, 2004
– Ijazah Sarjana Muda dalam Syariah, Universiti al-Azhar, 1999.
– Bidang Kepakaran : Syariah & Fiqh
Email : rabie@unipsas.edu.my

Dr Saad Elmaghazy Abdelmoaty Mahmoud
Kelayakan Akademik :
– Ijazah Doktor Falsafah Syariah dan Undang-Undang, Universiti Al-Azhar, Mesir, 2009
– Ijazah Sarjana Syariah dan Undang-Undang, Universiti Al-Azhar, Mesir, 2001
– Ijazah Sarjana Muda  Syariah dan Undang-Undang, Universiti Al-Azhar, Mesir, 1997.
– Bidang Kepakaran : Undang-Undang Perbandingan Syariah dan Sivil, Usul Fiqh dan Fiqh Perbandingan & Syariah
Email : saad@unipsas.edu.my

Dr. Hasiah Binti Mat Salleh
Kelayakan Akademik :
– Sarjana Sains Pentadbiran (Pendidikan), Universiti Putra Malaysia, 2001.
– Ijazah Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang ( Kepujian), Universiti Malaya, 1999.
– Bidang Kepakaran : Undang-Undang Syariah & Undang-Undang Keluarga (Perundangan dan Pengurusan Warga Emas).
Email : hasiah@unipsas.edu.my

Dr. Ahmed Mahmoud Ahmed Mahmoud  
Kelayakan Akademik :
– Ijazah Doktor Falsafah Dalam Pengajian Islam, Universiti Sohag, 2013
– Ijazah Sarjana Pengajian Islam, Universiti Sohag, 2008
– Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam, Universiti Sohag, 2004
Email : ahmad@unipsas.edu.my

En. Wan Emril Nizam Bin Wan Embong
Kelayakan Akademik :
– Sarjana Undang-Undang, Universiti Malaya, 2010,
– LLB, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2001.
– Bidang Kepakaran : Undang-Undang Siber & Undang-undang Sivil.
Email : emril@unipsas.edu.my

Pn. Azriana Binti Ridouan
Kelayakan Akademik :
– Master Of Comparative Law, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2004.
– LLB, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2002.
– Bidang Kepakaran : Undang-Undang Perbandingan & Undang-Undang Sivil.
Email : azriana@unipsas.edu.my

En. Muhammad Fakhruddin Bin Ishak 
Kelayakan Akademik :
– Master Syariah, Universiti Malaya, 2010.
– Sarjana Muda Syariah, Universiti Islam Madinah, 2002.
– Bidang Kepakaran : Syariah (Fiqh dan Usul), Kajian Hukum Islam dan Masyarakat) & Syariah ( Fiqh dan Usul Fiqh).
Email : fakhruddin@unipsas.edu.my

En. Muhamad Nizam Bin Jamaludin 
Kelayakan Akademik :
– Sarjana Pengajian Islam (Syariah), Universiti Kebangsaan Malaysia, 2001.
– Ijazah sarjana Muda (Kepujian ) Syariah, University Of Jordan, 1997.
– Bidang Kepakaran : Syariah (Takzir Melibatkan Harta) & Fiqh dan Perundangan Islam.
Email : mnizam@unipsas.edu.my

Puan Yusliha Binti  Mohd Yunus
Kelayakan Akademik :
Bidang Kepakaran
Email : yusliha@unipsas.edu.my

Ainun Mardhiah binti Salehudin
Kelayakan Akademik :
– Master Of Laws, LLM Universiti Malaya (UM) 2014.
– Bidang Kepakaran : Undang-undang (Law) Syariah Law.
Email : mardhiah@unipsas.edu.my

Cik Nurul Syuhadah binti Azalan 
Kelayakan Akademik :
– Master: Ijazah Sarjana Pengajian Islam (Syariah), UKM, 2018
– Degree: Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Dengan Kepujian (Syariah), UKM 2015
Email : nurulsyuhada@unipsas.edu.my

Nurul Athirah binti Mohd Azmi
Kelayakan Akademik :
– Bidang Kepakaran : 
Email : nurulathirah@unipsas.edu.my

Musfirah binti Mohamed Mokhtar 
Kelayakan Akademik :
Bidang Kepakaran :
Email : musfirah@unipsas.edu.my

Muhammad Assyifaa Ulhayat bin Jahidin 
Kelayakan Akademik :
Bidang Kepakaran :
Email : assyifaa@unipsas.edu.my

Nur Syazwani binti Mohd Nasrudin
Kelayakan Akademik :
Bidang Kepakaran
Email : nursyazwani@unipsas.edu.my

Pn. Nur Bahirah
Kelayakan Akademik :
Bidang Kepakaran :
Email : bahirah@unipsas.edu.my

Hubungi Jabatan

  • Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (UniPSAS)
    Km 8, Jalan Gambang 25150 Kuantan Pahang Darul Makmur  MALAYSIA

    Phone : +609 553 5555
    Fax : +609 536 4421
    Email : pro@unipsas.edu.my

Daftar kemasukan anda sekarang

Loading...