+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Staf
Pelajar
Pelawat
DIPLOMA PENGURUSAN MUAMALAT (R2/343/4/0135)(MQA/A9215)(08/24)

Pengenalan Kursus

Tahap kesedaran masyarakat Islam terhadap isu halal dan haram di dalam pengurusan muamalat adalah masih rendah. Ianya masih di peringkat yang mendukacitakan lebih-lebih lagi masih terdapat terlalu ramai para  ilmuan Islam tidak mempunyai pengetahuan yang baik dalam  pengurusan muamalat Islam, sedangkan elemen halal haram dalam pengurusan kewangan memberi kesan yang amat besar dalam syariat Islam. Oleh itu, penawaran Diploma Pengurusan Muamalat sedikit sebanyak akan memperbaiki keadaan tersebut.

Sebagai sebuah institusi pengajian tinggi yang membawa nama Islam, KUIPSAS terpanggil untuk melahirkan graduan-graduan Islam yang boleh  menyumbangkan kemahiran separa profesional dalam Syariah dan Muamalat Islam di samping menyahut seruan kerajaan menjadikan Malaysia sebagai negara contoh dalam mengamalkan produk-produk yang berlandaskan syarak. Di samping itu, para graduan yang dihasilkan boleh juga bertindak sebagai pendakwah memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan dan keuntungan menggunakan produk-produk kewangan yang berlandaskan syarak.

Prospek Kerjaya

Graduan DIPLOMA ini menjadi rebutan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja. Di antara institusi yang berkaitan adalah seperti berikut:

  • Institusi Kewangan dan Perbankan
  • Syarikat Takaful dan Insuran
  • Pusat Kutipan Zakat
  • Majlis Agama Islam
  • Jabatan Agama Islam
  • Syarikat Hub Halal
  • Jabatan Kehakiman Islam Malaysia
  • Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
  • Badan Berkandun Kerajaan
  • Guru KAFA di sekolah-sekolah
  • Sekolah Agama Kerajaan Negeri

  Peluang Melanjutkan Pelajaran

  Lulusan DIPLOMA ini berpeluang untuk melanjutkan pengajian di IPTA/IPTAS tempatan atau luar negara seperti berikut:

  Dalam Negara

    • Universiti Malaya (UM)
    • Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
    • Universiti Sains Malaysia (USM)
    • Universiti Utara Malaysia (UUM)
    • Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
    • Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
    • Universiti Putra Malaysia (UPM)
    • Universiti Darul Iman Malaysia (UDIM)
    • Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
    • Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)
    • Kolej Universiti Islam Selangor (KUIS)

   Luar Negara

     • University of Jordan
     • University al-Bayt, Jordan
     • University Yarmouk, Jordan
     • IAIN Ar-Raniry, Acheh

   Daftar kemasukan anda sekarang

   Loading...