+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN TURATH (ILMU FALAK) DENGAN KEPUJIAN (N/0224/6/0019(PA16354)03/31
Syarat kemasukan
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat PNGK sekurang- kurangnya 2.00 daripada 4.00 dan sekurang-kurangnya DUA kelulusan penuh, dan satu daripadanya dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan Pengajian Islam; ATAU
 • Lulus kelayakan yang setaraf dengan STPM seperti A-level, dengan syarat bahawa calon lulus sekurang-kurangnya satu subjek Pengajian Islam dalam kelayakan itu; ATAU
 • Lulus program Matrikulasi atau kelayakan yang diiktiraf sebagai Asasi Pengajian Islam dengan mendapat PNGK minimum 2.00 daripada 4.00; ATAU
 • Lulus dengan gred keseluruhan Maqbul dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); ATAU
 • Diploma yang diiktiraf dalam Pengajian Islam atau yang setaraf dengan mendapat PNGK minimum 2.00 daripada 4.00.
 • APEL
Pengenalan Program
 • Ilmu Gabungan Turath Dan Ilmu Falak
 • Mqf Level : Tahap 6
 • Graduate : 125 Jam Kredit
 • Silibus Mesra Pondok, Maahad Tahfiz Dan Sma Negeri.
 • Tenaga Pengajar
 • Satu-Satunya Dalam Malaysia Yang Menawarkan Ijazah Ini
 • Meningkatkan Keboleh Pasaran Pelajar Pondok Dan Maahad Tahfiz Dan Sma Negeri
 • Blended Learning
Prospek Kerjaya
 • Ahli Akademik
 • Pegawai Falak
 • Pegawai Penyelidik
 • Pegawai Tadbir
 • Pendakwah
 • Pegawai Hal Ehwal Islam.
Senarai Kursus

Semester 1

 • Penghayatan Etika dan Peradaban
 • Al-Arabiyyah al-I’dadiyyah
 • Ilmu Tajwid
 • Tahsin al-Quran dan Hafazan I
 • Pengajian Ilmu Tasawuf
 • Pengantar Usul Fiqh
 • Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Malaysia
 • Fiqh Al Taharah
 • Fiqh Al-Solat

Semester 2

 • Falsafah dan Isu Semasa
 • Al-Arabiyyah al-Taqaddumiyyah
 • Pengajian Akidah Islam
 • Tahsin al-Quran dan Hafazan II
 • Ulum al-Quran
 • Fiqh Sirah
 • Pengantar Ilmu Falak
 • Fiqh Al-Saum
 • Qiraat dan Tarannum
 • Fiqah Penuntut Ilmu

Semester 3

 • Kemahiran Kepimpinan
 • General English Proficiency
 • Pengajian Fiqh
 • Tahsin al-Quran dan Hafazan III
 • Ulum al-Hadis
 • Metodologi Dakwah
 • al-Nahw al-Tamhidiy
 • Fiqh Al-Muamalat
 • Fiqh Al-Munakahat

Semester 4

 • Al-Quran Dan Sains
 • Al-Sarf Al-Tamhidiy
 • Fiqh Al-Zakat
 • Fiqh Al-Hajj Wa Al-Umrah
 • Fiqh Al-Jinayat
 • Ayat Dan Hadis Hukum
 • Al-Madkhal Ila Ilmi Al-Turath
 • Kajian Teks Nusantara
 • Perburuan Dan Sembelihan

Semester 5

 • Bakti Siswa
 • Etika Dan Isu Dalam Teknologi Maklumat
 • Pengajian Halaqah
 • Kemahiran Jawi
 • Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam
 • Al-Wasit Fi Usul Fiqh
 • Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah
 • Ilmu Falak Dalam Tamadun Islam

Semester 6

 • Isu Falak Kontemporari
 • Maqasid Syari’ah
 • Amali Dan Aktiviti Astronomi Amatur
 • Hitungan Sudut Kiblat dan Waktu Solat
 • Sistem Taqwim Hijri
 • Fiqh Al-Du’a Wa Al-Azkar*
 • Hab Halal Di Malaysia

Semester 7

 • Inovasi Penerbitan Data Falak
 • Fiqh Al-Mawarith
 • Fizik Dan Mekanik Samawi
 • Model Alam Semesta
 • Keusahawanan Islam
 • Pengurusan Islam

Semester 7

Latihan Industri

Yuran Pengajian

 

SEM

TERMASUK ASRAMA (RM)

TANPA ASRAMA (RM)

1
5910.00
5210.00
2 5040.00 4340.00
3 5040.00 4340.00
4 5040.00 4340.00
5 48.10.00 4110.00
6 4580.00 3880.00
7 4120.00 34200.00
8 1810.00 1810.00

Jumlah Keseluruhan:

 

KATEGORI PELAJAR
TERMASUK ASRAMA (RM)
TANPA ASRAMA (RM)
Warganegara Malaysia 36,350.00 31,315.00
Pelajar Antarabangsa

 

Daftar kemasukan anda sekarang

Loading...