+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube

15 JULAI 2022 (KUANTAN) – Program anjuran bersama Fakulti Pengajian Islam (FPI) dan Pusat Pengurusan Siswazah (PPS) UnIPSAS telah selesai mengadakan Bengkel Pembinaan Modul bagi subjek Ijazah Doktor Falsafah (PhD) bermula 15 Jun 2022 hingga 15 Julai 2022 yang dikelolakan oleh pihak Jabatan Quran dan Sunnah.

Pembinaan modul ini melibatkan sumbangan khidmat daripada pensyarah bagi subjek-subjek yang telah ditetapkan seperti modul kursus Epistemologi Islam, kursus pengajian Syariah, kursus pengajian Usuluddin dan Tasawwur Islam. Perkara ini sangat penting bagi memastikan hasil pembelajaran bagi setiap subjek adalah yang terbaik dan menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Malaysian Qualification Agency (MQA).

Majlis perasmian dan penyerahan surat pelantikan panel modul kepada 27 orang yang dilantik bagi pembinaan modul telah disempurnakan oleh YBrs. Dr. Ahmad Effat Bin Mokhtar, Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar & Alumni, UnIPSAS. Diharapkan dengan jayanya pembinaan modul ini dijadikan sebagai panduan kepada para pelajar PhD serta meningkatkan prestij UnIPSAS sebagai universiti berteraskan Islam di Pantai Timur, Malaysia.

Loading...